stina 2 - Barnsjukhuset
Regionhabilitering / stina 2

Karin som är sjuksköterska tar emot när Stina, mamma och lillebror Axel kommer till avdelningen.