Regionhabilitering / stina 13

Stina, Axel och mamma fikar lite innan de går ut i friska luften en stund.