Regionhabilitering / stina 12

Sista passet på dagen får Stina vara i Leksjukhuset med Maria. Där finns det många dockor som behöver skötas om.