Regionhabilitering / stina 11

När Stina vilat färdigt kommer Lotta som är sjukgymnast. De går till gympasalen och tränar.