Regionhabilitering / stina 1

Stina kommer till Regionhabiliteringen för att göra en utredning av vad hon är bra på och vad hon behöver hjälp med.