Regionhabilitering / kors 2

Korsetterna görs av speciella ingenjörer på ortopedtekniska avdelningen. Dockan Sanna visar hur man provar ut en korsett och hur den används. Här kommer Sanna till avdelningen tillsammans med mamma.