Regionhabilitering / kors 1

För att rätta till en sned rygg behöver man ibland en korsett som stöd.