Avd 330 Akutavdelning / 330 kommer 4

Ibland måste du kanske hoppa över någon måltid, det beror på vilken sjukdom du har. Du kan alltid fråga någon av personalen hur det är för just dig.