Avd 330 Akutavdelning / 330 kommer 1

Du anmäler dig på expeditionen och får reda på vilket team som ska ta hand om dig. Teamen heter Älg, Björn och Räv. I varje team finns en sjuksköterska, en barnsköterska och en läkare.