Avd 330 Akutavdelning / lp3

Mia berättar för Gustav att LP betyder att de ska ta ett prov på en vätska som finns i ryggraden.