Avd 330 Akutavdelning / gipsa 15

Över gipsskenan sätter Christel en färgad linda som gör gipset ännu starkare.