Avd 330 Akutavdelning / blindt 1

Ulla om är barnsköterska, kommer till akutmottagningen och hämtar henne och mamma.