Avd 330 Akutavdelning / andas 1

Han behöver extra syrgas som han får andas in genom en tratt. Syrgasen kommer från ett särskilt uttag i väggen.