Avd 330 Akutavdelning / andas 1

Poxen visar att han behöver extra syrgas. Syrgasen kommer från ett uttag i väggen.