Avd 328 Barn-IVA / narkos 2

Sovmedicinen får Nadja med hjälp av en medicinpump och en tunn plastslang som sitter i ett blodkärl. Det kallas att få dropp. Sjuksköterskan Maria kollar medicinen i påsen med droppvätskan.