Avd 328 Barn-IVA / andas 4

Så länge Nadja har tuben kan hon inte prata. Eva som är doktor lyssnar med ett stetoskop när Nadja andas. I stetoskopet hörs det när luften åker in och ut ur lungorna.