Avd 328 Barn-IVA / andas 3

Luften från respiratorn kommer ner till lungorna genom en mjuk slang i näsan. Vi kallar slangen för tub.