Avd 328 Barn-IVA / andas 2

En respirator kan se ut på olika sätt. Den här kallas för Servo-respirator och är vanlig hos oss.