Röntgen - Barnsjukhuset
Avd 326/327 Barnkirurgi / Röntgen