Avd 323 Barnhjärtcentrum / 323 kommer 2

En bit innanför dörrarna finns en blå disk som vi kallar för bryggan. Här träffar du någon av våra sekreterare .