Avd 323 Barnhjärtcentrum / Pox 2

Från mätaren går en sladd till pulsoximetern. Det tar någon minut för apparaten att mäta hur mycket syre det finns i blodet.