Avd 323 Barnhjärtcentrum / bltr 4

På dataskärmen ser Annika hur mycket Rebeckas blodtryck är. Annika visar på siffrorna och förklarar vad de betyder.