Bltr 1 - Barnsjukhuset
Avd 323 Barnhjärtcentrum / Bltr 1

Nu ska Rebeckas blodtryck mätas. Blodtrycket visar hur hårt hjärtat pumpar runt blodet i kroppen.