Undersökningsdagen - Barnsjukhuset
Avd 323 Barnhjärtcentrum / Undersökningsdagen