Avd 323 Barnhjärtcentrum / efter 2

Tillbaka på avdelningen igen! Lena kommer och kontrollerar hur hjärtat slår. Joel är litet trött fortfarande.