Avd 323 Barnhjärtcentrum / Bfys 7

Gammakameran kan ta bilder som visar hur det ser ut och fungerar inuti kroppen. En undersökning av hjärtat med gammakameran heter hjärtscintigrafi.