Avd 323 Barnhjärtcentrum / rtg 4

Här ser du en datortomograf. Inuti den runda ringen finns en kamera som snurrar runt medan den tar bilder.