Avd 323 Barnhjärtcentrum / stick arm 1

Vi ska ta en del blodprover på Rebecka. Annelie sätter på ett band runt Rebeckas arm och känner efter var de bästa blodkärlen finns.