Avd 323 Barnhjärtcentrum / dagen 2

Efter duschen sätter My på sig sjukhusets kläder.