Avd 323 Barnhjärtcentrum / efter 1

Den första tiden efter operationen får My vara på Intensivvårdsavdelningen som kallas BIVA. Du kan se hur det fungerar där under deras egen knapp under "Avdelningar".