DUNDER / McD 1

Om man kommer långt ifrån och måste övernatta kan avdelningen ordna rum hos oss på Ronald McDonald Hus. Det tar bara två minuter att gå till sjukhuset. Här ser du Kalle och hans mamma som ska flytta in. Titti som jobbar här hälsar dem välkomna!