DUNDER / Rummet 6

På väggen finns det plötsligt flera fina teckningar och tidningar. Och titta! Det finns ju en TV också!