DUNDER / Rummet 4

Mamma har också flyttat in i rummet, och hon har en egen säng.