DUNDER / Rummet 1

Så här tomt är ett sjukhusrum när ingen bor där. Jo, men det ligger ju några nallar i sängen!