DUNDER / clown 1

På sjukhuset finns det clowner som har en massa hyss för sig.