Teaterföreställnigar

Teaterföreställningarna haft mycket olika inriktning: clownföreställningar, dockteater, varietéer, klassiker.

Under projektets gång har det visats föreställningar med speciella teman som angår patienter. Till exempel föreställningen Duga som berör sjukdomen anorexi. Föreställningen Duga blev en mycket stark och berörande upplevelse. Ylva och draken var en föreställning med samma tema. Föreställningen I taket lyser stjärnorna som handlar om en cancersjuk mammas död är ytterligare en föreställning som visats under projekttiden som har haft ett tema som direkt berör sjukhusvärlden.

För att förbättra scenkvaliten har projektet bekostat förbättringar kring ”scenen” i pingisrummet. Runt två av väggarna hänger nu svarta ridåer från golv till tak som gör det möjligt att stänga ute dagsljuset och att få en enhetlig bakgrund. Det finns också lösa spotlights som kan användas, en bra, portabel PA-anläggning och en portabel hörslinga finns också, och dessutom – som pricken över i, landets – kanske världens  enda sjukhus som har en artistloge!


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&smz{|qv5%wwksi|%zHs}t|}zq%vi{|5{msmz{|qv5%wwksi|%zHs}t|}zq%vi{|5{m