Musikterapeut

Så här skriver man på Astrid Lindgrens barnsjukhus om musikterapi:

Musikterapi erbjuder barnen

  • att med musikens hjälp få möjlighet att uttrycka sig i en trygg relation
  • att  känna glädjen i samspelet, sången som öppnar upp och ger möjlighet att höras både av sig själv och andra
  • att med sångtexter få hjälp med identifikation, uttryck och bearbetning
  • att under musiklyssning få tid att vila och reflektera
  • att våga leka med musik och kunna uttrycka känslor i improvisation
  • att våga höra sig själv, våga ta plats och utvecklas

Den musikterapeut som arbetat längst i projektet, Ylva Karlsson, har arbetat med att kommunicera med patienterna med musiken som medel. Hon har mest arbetat med yngre patienter. Våren 2008 arbetade Linn Johnels som musikterapeut.

Ylva, musikterapeut  Linn, musikterapeut  

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsmz{|qv5%wwksi|%zH%vozmoqwv5{msmz{|qv5%wwksi|%zH%vozmoqwv5{m