Arkitekturverkstäder

 arkitekturverkstad

Vad tycker unga patienter om vårdmiljön? Hur skulle ungdomar vilja ha det? Vilka tankar har man när man stirrar i taket? Kan en bra vårdmiljö göra vårdtiden kortare? Dessa viktiga frågor arbetade unga patienter med i arkitekturverkstäder under ledning av arkitekturpedagogerna Patrik Jonsson, Eva Erwander och Emilia Wärff.

Ungdomarnas synpunkter har förverkligats på mottagningsrum och vårdrum.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&smz{|qv5%wwksi|%zHs}t|}zq%vi{|5{msmz{|qv5%wwksi|%zHs}t|}zq%vi{|5{m