BUSKUL - logotype

Vad föreställer er logotype?

Ja, säg det.

Börje, en av bibliotekarierna, ritade den.

Börje tyckte att biblioteket skulle bli så festligt och färgglatt är som den här krumeluren när BUSKUL-projektet var slut. Och då fick den bli vår symbol, det vi strävade efter.

buskulslogotype  

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBsmz{|qv5%wwksi|%zH%vozmoqwv5{msmz{|qv5%wwksi|%zH%vozmoqwv5{m