Projekt BUSKUL

BUSKUL! var namnet på ett 3-årigt projekt 2005-2008 som syftade till att barn och unga som vårdas eller behandlas inom Sahlgrenska universitetssjukhuset ska växa och utvecklas genom olika kulturaktiviteter. Utvecklingspengarna fick vi från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och projektet genomfördes i samarbete mellan SU och Regionbiblioteket.

BUSKUL!-projektet hade tre mål

• Att ge barn och ungdomar på Sahlgrenska sjukhusets alla enheter kulturella upplevelser samt tillgång till olika medier.

• Att göra litteratur, andra medier och olika kulturformer till en integrerad del av vård och rehabilitering för denna patientgrupp.

• Att utveckla nya metoder, ny teknik och nya samarbetsformer, som är intressanta ur såväl regionalt som nationellt perspektiv.


 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&}tnHv%ynqsmj%y5{m}tnHv%ynqsmj%y5{m