Träningsprogram

Träningsprogram/Hjälpprogram  mus  

Greppet för dyslektiker

kan till exempel träna ljudsäkerhet och medvetenheten om olika språkljud, logiskt tänkande och andra grundläggande funktioner i svenska språket. Greppet är lämpligt för elever med varierande läs- och skrivsvårigheter. Bra bl a i grundskolan och för invandrarundervisning.

Wordfinder, stava rätt 3

Wordfinder Stava Rätt erbjuder stavningskontroll av svensk text som innehåller gravt felstavade ord eller talspråkligt baserade stavfel. Programmet är utvecklat för dyslektiker, men används med framgång även av andra med läs- och skrivsvårigheter, däribland många med svenska som andraspråk.

Från ord till ord

Detta är ett talande korsordsprogram för Windows. Programmet innehåller korsord både på svenska och engelska i olika svårighetsgrader.

Archimedes

I Archimedes kan du öva dig på räkning (utan tal). Det handlar om baskunskaper i räkning.

Omega-is

Detta är ett program för språk- och kommunikationsutveckling. Med animationer inspireras barnet att upptäcka olika delar av språket.

Pictogram 4.0

Med Pictogramhanteraren kan du söka pictobilder och göra utskrifter för tillverkning av kommunikationskartor, olika övningsblad och etiketter bland annat. Det finns 1400 pictobilder med.

Kan tecken - ej till utlån

Ett program där hela familjen kan sitta ner tillsammans runt datorn och öva, lära eller testa kunskaperna i teckenspråk.

Krasch bang bom

I detta spel övar du på att känna igen ljud och tal i olika miljöer.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&smz{|qv5%wwksi|%zHs}t|}zq%vi{|5{msmz{|qv5%wwksi|%zHs}t|}zq%vi{|5{m