Bliss

Bliss är ett bildspråk med symboler istället för ord och bokstäver. Bliss kan den använda som inte har ett talspråk.

Ett internationellt språk

Alla som kan Bliss kan skriva till varandra, oavsett var i världen man bor.

Charles Bliss

Charles Bliss hette mannen som uppfann bliss-språket. Han bodde i Kina när han började skapa ett symbolspråk som byggde på bilder och inte på tecken för ljud.

Avsikten var att underlätta för människor att tala och skriva med varandra även om de talade olika språk.

Det tog lång tid innan blissystemet började användas – och användningen blev annorlunda än vad Charles Bliss hade tänkt sig.

Nu används det av människor med funktionshinder.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&}tnHv%ynqsmj%y5{m}tnHv%ynqsmj%y5{m