Upphovsrätt

På Västarvets webbplatser finns bilder och texter som vi gärna vill sprida.
Det ska så långt som är möjligt vara fritt att använda och sprida materialet vidare.
Läs mer om vad som gäller här.

Läs mer om upphovsrätt och Creative Commons

Vem äger bilden/texten och vad får du göra?

Upphovsrätten innebär i korthet att den som tagit en bild eller skrivit en text också har rätt att bestämma hur de får användas. Materialet på våra hemsidor kan delas in i tre olika kategorier.. 

1 Vi har upphovsrätten

Det här är material (texter och bild) som vi själva skapat, skrivit eller fotograferat, eller sådant som någon skänkt till oss och också överlåtit upphovsrätten. Det här materialet blir vi bara glada om det sprids vidare.

Detta gäller alla texter och bilder på hemsidan om inget annat står. För att det ska bli tydligt hur materialet på våra webbplatser får användas har vi valt att använda av oss en upphovsrättslicens från den ideella organisationen Creative Commons. Den licens vi valt är "Creative Commons erkännande dela lika" CC BY-SA. 

Det betyder i korthet att om du använder material från oss ska du tala om var det kommer från, och om du använder det till att göra ett nytt eget verk så måste det i sin tur vara fritt att användas av andra.

En sammanfattning av licenstexten hittar du här nedanför och hela texten via länken i högerspalten. Vill du använda något av materialet på annat sätt kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

2 Någon annan har upphovsrätten.

Det här är material som vi själva köpt in och har rätt att använda i vår verksamhet men vi får inte överlåta det till andra.

För foton står © + upphovsrättinnehavarens namn i bildtexten och
för texter © + upphovsrättinnehavarens namn längst ner efter brödtexten.
Vill ni använda något av det materialet krävs ett avtal med upphovsrättsinnehavaren.

3 Ingen har upphovsrätten

Upphovsrätten är tidsbegränsad och det här handlar om material vars skyddstid har gått ut. De är i allmän ägo så kallad public domain. För att visa detta använder vi symbolen för  Creative Commons public domain mark. Dessa verk är det fritt att använda hur du vill. Men också här är det naturligtvis trevligt om du talar om var ni hämtat materialet. Bilder och texter utan upphovsrätt ska ha symbolen. 
 Symbolen för public domain, är ett överstruket copyright c

 

Sammanfattning av Creative Commons 

Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige

(CC BY-SA 2.5 SE)

Du får:

Dela — kopiera, distribuera och sända verket

Remixa — för att skapa bearbetningar

Använda verket för kommersiella ändamål

På följande villkor:

  • Erkännande — Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din använding av verket). 

  • Dela Lika — Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma licens eller en liknande licens som denna. 

    Vid all återanvändning och distribution måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket. Det bästa sättet att göra detta är genom en länk till Creative Commons hemsida (länk i högerkolumnen).

    Mer om Västra Götalands Regionens riktlnjer för upphovsrätt finns i skriften över minnesmuren (länk i högerkolumnen).